?emu razvojna pomo??

V ?etrtek, 21. maja 2015 ob 17.00 uri v konferen?ni dvorani v pritli?ju TR3, Trg republike 3, Ljubljana
V sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve RS.

Vljudno vabljeni!

Mag. Bojan Grobovšek,
Predsednik SDMO