Begunski tokovi iz vzhodne v zahodno Evropo od konca 2.svetovne vojne do padca berlinskega zidu

V petek, 5. oktobra 2018 ob 11. uri v Prešernovi dvorani SAZU, Ljubljana, Novi Trg 4.
Begunska problematika je danes v Evropi mo?no v ospredju. Tudi v Sloveniji. Iš?ejo se rešitve, soo?ame se z razli?nimi pogledi, pri tem pa v?asih pozabljamo na izkušnje