Zapisnik Zbora članov SDMO, 9. marec 2018, ob 11.00h
Prisotni: 
Mitja Meršol, Mirko Cigler,  Bojan Brezigar,  Anton Žabkar, Maja Lovrenčič Svetek,  Bojan Grobovšek, Metka Jerina, Alenka Bizjak,  Boris Bergant, Marjan Lekše, Jožef Kunič, Marjan Šetinc, Marko Bojc, Milena Šmit, Ivan Rudolf, Roman Kirn. 
 
ad 1. Zbor je soglasno izvolil predsedujočega: veleposlanik Jože Kunič, častni predsednik SDMO
 
ad 2. Zbor je soglasno sprejel predloženi dnevni red.
 
ad 3. Zbor je soglasno potrdil predloženo poročilo o delu SDMO za 2017.
 
ad 4. Po poročilu Nadzornega odbora, da je zaključni račun pripravljen za vložitev na AJPES, je zbor soglasno sprejel predloženi zaključni račun za 2017. 
 
V skladu s sklepom zbora SDMO 2017, je zaključni račun pripravilo računovodstvo DIGESTA. Društvo je v letu 2017 poslovalo pozitivno in to pozitivno stanje prenaša v leto 2018.

Ad 5. Predsednik je pojasnil, da je program vezan tudi na nekatere dogodke, ki se lahko zgodijo v teku leta! Sicer pa je čestital Romanu Kirnu,  ob izidu njegove knjige in že sedaj najavil predstavitev knjige...Poleg tega je v dogovoru z veleposlanikoma Nemčije in Francije za pogovor o prihodnosti EU in veleposlanikom Brazilije za predavanje prof Luisa Bitancourta 31. maja o brazilsko ameriških odnosih.
Anton Žabkar je omenil potrebo po  razpravi o vojski in problematiki razvoja vojske v luči globalnih sprememb. Milena Šmit je opozorila na Katalonijo, ob tem je Bojan Brezigar dodal, da je proces osamosvajanja Katalonije neustavljiv in predlagal, da bi predsednika Puigdemonta, ob obisku v Sloveniji povabili, da spregovori društvu. Predsedujoči Jože Kunič je podprl predloge in opozoril, da je potrebno biti pozoren na razvoj dogodkov na Balkanu.
Zbor je soglasno sprejel predloženi program predavanj za 2018, z razmislekom o dodatnih predlogih. 

ad 6. Zbor je soglasno razrešil člana predsedstva Saša Geržino in Ivana Rudolfa in soglasno  
izvolil Majo Svetek in Marjana Šturma (predsednik ZSO na Koroškem) za nova člana predsedstva SDMO za novega člana predsedstva namesto Željka Jegliča. 
Zbor je izrekel pohvalo Bojanu Grobovšku za opravljeno delo in mu soglasno podelil nov mandat za vodenje SDMO.  
Predsednik svoje vodenje SDMO povezuje z ureditvijo prostorov društva, če bo prišlo do preselitve izven centra LJ, zato je Zbor sprejel sklep, da o rešitvah v zvezi s prostori in vodenjem društva odloča na izrednem Zboru konec 2018. 
Okoli prostorov društva (preselitev) je še precej nejasnosti: društvo še ni seznanjeno ali sta MJU in BS že podpisala pogodbo o prodaji, še manj pa je jasnega o ponudbi drugih primernih prostorov. O tem se bodo društva (Društva OZN, SDMO, SIM, Slovenski kongres in Klub nekdanjih veleposlanikov), ki delujejo na sedanji lokaciji, pogovarjala/pogajala v naslednjih mesecih z MJU. 

Zapisnik: Marjan Šetinc, l.r.
Zbor je zaključil zasedanje ob 12.10h

Overil: Mirko Cigler, l.r.E-novice
Naročite se na novice in bodite pravočasno obveščeni o vseh novostih in dogodkih.
Vpišite svoj e-naslov
© 2007 SDMO - Vse pravice pridržane Politika zasebnosti Avtorji