Zapisnik Zbora članov SDMO, 9. marec 2017, 11.00h
Prisotni: 
Mitja Meršol, Mirko Cigler,  Bojan Brezigar, Franjo Khermayer,   Anton Žabkar, Maja Lovrenčič Svetek, Daniel Malenšek, Bojan Grobovšek, Metka Jerina, Alenka Bizjak,  Boris Bergant, Marjan Lekše, Jožef Kunič, Marjan Šetinc, Marko Bojc
 
ad 1. Zbor je soglasno izvolil predsedujočega: veleposlanik Jože Kunič, častni predsednik SDMO
 
ad 2. Zbor je soglasno sprejel priloženi dnevni red.
 
ad 3. Zbor je soglasno potrdil priloženo poročilo o delu SDMO za 2016.
 
ad 4. Po poročilu Nadzornega odbora, da je zaključni račun pripravljen za vložitev na AJPES, je zbor soglasno sprejel priloženi zaključni račun za 2016. Zbor je tudi soglasno sprejel sklep o  brezgotovinskem poslovanju SDMO. Mirko Cigler bo poskrbel za ureditev plačevanja s plačilnimi karticami.
 
ad 5. Zbor je soglasno sprejel priloženi program za 2017 
ad 6. Zbor je soglasno izvolil Bojana Brezigarja za novega člana predsedstva namesto Željka Jegliča.
 
ad 7. Razno:
- Anton Žabkar je omenil zanemarjanje razprav o vojski in problematiki razvoja vojske. Ta tematika bi lahko bila predmet razprave SDMO v povezavi z mednarodno varnostjo.
- Boris Bergant je predlagal, da bi pripravili pogovor o vprašanjih povezanih z albanskimi težnjami in albanskim prostorom na Balkanu. Naslednja tematika pa bi lahko zadevala Srbijo in razvoj dogodkov v Srbiji po bližajočih volitvah.
- za opravljeno delo v 2016 je zbor izrekel pohvale predsedniku društva veleposlaniku Bojanu Grobovšku.
- Bojan Grobovšek, predsednik SDMO je prisotne opozoril, da se je zanj začelo četrto in s tem zadnje leto njegovega 4-letnega predsedniškega mandata ter povedal, da se po vsej verjetnosti ne bo potegoval za ponovni mandat; predvsem zato, ker je organizacijskega dela in tehničnih postopkov vse več (elektronsko izdajanje računov, prehod na brezgotovinsko poslovanje etc.), kar pa mora v največji meri opravljati predsednik sam; zato je pozval navzoče, naj že sedaj začno razmišljati o imenih kandidatov za predsednika SDMO, ki naj bi mandat prevzel v marcu 2018. 
 
Zapisnik: Marjan Šetinc, lr
Zbor je zaključil zasedanje ob 12.45h

Overovatelj zapisnika – Mirko Cigler, lr
E-novice
Naročite se na novice in bodite pravočasno obveščeni o vseh novostih in dogodkih.
Vpišite svoj e-naslov
© 2007 SDMO - Vse pravice pridržane Politika zasebnosti Avtorji