Spoštovana, spoštovani

Vabimo Vas na predavanje z naslovom:
Slovenska diplomatska mreža danes
Predavanje bo:

Dne 11.11.2010 je Slovensko društvo za mednarodne odnose organiziralo okroglo mizo z naslovom

                       Slovenska diplomatska mreža danes

Govorci so bili:

                             dr. Milan Brglez, Mitja Meršol, dr. Jožef Kunič

Dr. Milan Brglez je predstojnik katedre za mednarodne odnose na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in strokovnjak s področja zunanjih zadev.

Mitja Meršol je nekdanji odgovorni urednik osrednjega slovenskega dnevnika Delo. Več let je bil njegov dopisnik iz tujine, delal pa je tudi pri BBC v Londonu.

Dr. Jožef Kunič je nekdanji veleposlanik v Teheranu in Parizu in je predsednik Slovenskega društva za mednarodne odnose.

V svojih uvodnih govorih so govorci poudarili predvsem:

-Poudarjeno je bilo, da smo mala država in svoje mednarodne pozicije ne moremo doseči niti z vojaško močjo, niti z ekonomsko močjo, niti s posedovanjem strateških surovin, ampak le z diplomacijo. Z njo smo dosegli priznanje Slovenije, z njo smo dosegli vključitev v najpomembnejše mednarodne organizacije.

-Sedanja proračunska situacija je diplomatski mreži močno znižala stroške in ocenjeno je bilo, da novih znižanj mreža ne more več prenesti brez padca kvalitete in brez pomanjkljivega doseganja za Slovenijo ključnih ciljev.

-Trije pogoji opredeljujejo velikost mreže: zunanjepolitični, finančni in kadrovski. Bistveno je, da so zunanjepolitični cilji jasno opredeljeni, da je temu primerno na razpolago ustrezen delež finančnih sredstev ter vsekakor kvaliteten izbor kadrov.

-Če želimo imeti nepomembno oziroma povsem obrobno diplomacijo, potem je trenutna slovenska diplomatska mreža prevelika, če pa želimo imeti aktivno diplomacijo, ki bo zagotavljala, da bo imela Slovenija v svetu ustrezno pozicijo, potem je naša diplomatska mreža preskromna

-Vsi, ki delajo v diplomatski mreži izven Slovenije morajo delovati tako, da ščitijo ugled Slovenije ter da hkrati izvajajo naloge, ki morajo biti jasno definirane.

-Kadri morajo biti ustrezno zavzeti, a tudi ustrezno izobraženi ter se morajo stalno izobraževati

-Število diplomatov, delujočih v tujini, se je že znatno zmanjšalo in se še zmanjšuje, ta višek zaposlenih pa ostaja na MZZ, ki ima zato višek kadrov, česar pa ne zmore ustrezno rešiti. Zato ponekod na MZZ trpi delo, ustvarjajo pa se dodatni nepotrebni stroški.

-Na MZZ je nekaj mladih in sposobnih, delavnih in zavzetih, a ker so zaposleni za določen čas, jim vsem ne bo mogoče podaljšati delovnega razmerja, pri čemer pa bodo ostali nekateri znatno manj kvalitetni kadri.

-Diplomacija ni enaka v sosednjih državah, v članicah EU in v ostalih članicah. Mreža mora biti specifikam ustrezno prilagojena.

-Kljub težavam pa diplomatska mreža dela dobro in absolutno nujno je, da ustvarjamo pogoje, da bo še naprej delovala vsaj enako dobro.

Iz živahne in kvalitetne razprave povzamemo naslednje zaključke:

 -Proračun za MZZ se nikakor ne sme zmanjševati: to je edino orodje v mednarodni skupnosti, ki ga male države imajo na voljo

-Zmanjševanje števila diplomatov v tujini naj se izvaja predvsem na osnovi dveh kriterijev:

  a)kvalitetni kadri naj se ne odpoklicujejo

  b)zmanjša naj se število diplomatov tam, kjer njihove informacije, pa čeprav kvalitetne, niso za izvajanje zunanje politike RS nujno potrebne

-MZZ mora imeti možnost, da brez obrazložitve in brez odlašanja odpokliče iz tujine katerega koli diplomata, za katerega meni, da bi moral delati bolje

-MZZ mora imeti možnost, da ustrezno zmanjšuje tudi število zaposlenih doma, saj zmanjševanje delujočih v tujini posledično povečuje število zaposlenih doma, ki pa bi jih morda brez težav pogrešali.

-MZZ naj stori vse, da se kvaliteta diplomatov dviguje tako, da se sprejemajo le najkvalitetnejši kandidati, sedanji diplomati pa se naj intenzivno dodatno stalno izobražujejo, saj je to pogoj, da vsi izpolnjujejo pričakovane naloge

-Vsako neracionalno obnašanje je treba takoj sankcionirati, saj takšne neracionalnosti pridejo prav vsem tistim, ki podpirajo zmanjševanje proračuna za MZZ

-Razmisliti je treba o možnosti, da bi častni konzuli, ki predstavljajo Slovenijo, lahko (seveda brezplačno) opravili nekatere naloge, ki jih sedaj opravljajo (plačani) v tujino poslani diplomati.

-Dodatne napore je treba vložiti v to, da se zunanja politika oziroma njene prioritete na vseh nivojih uskladijo oziroma poenotijo. Brez enotnih prioritet ni mogoče določiti, na katerih točkah je potrebno diplomatsko mrežo okrepiti in kje oslabiti.

                                                                                                                                                                                          

                                                                                           dr. Jožef Kunič

                                                                                         predsednik SDMO

E-novice
Naročite se na novice in bodite pravočasno obveščeni o vseh novostih in dogodkih.
Vpišite svoj e-naslov
© 2007 SDMO - Vse pravice pridržane Politika zasebnosti Avtorji