Spoštovana, spoštovani

Vabimo Vas na predavanje z naslovom:
BITKA ZA KAVKAZ (oboroženi spopad v Gruziji)
Predavanje bo:
V sredo, 5. novembra 2008 s pričetkom ob 17.00 uri v Okrogli dvorani v pritličju poslovne stolpnice TR3, Trg republike 3 v Ljubljani

Dr. Anton Žabkar je maturiral v Kranju, študiral na jugoslovanskih vojaških akademijah, l. 1978 je magistriral na FSPN  v Ljubljani in si je l. 1983 pridobil akademski naslov doktorja vojaških znanosti. Po vstopu v vojaško službo l. 1957 je vse do l. 1991 služboval v bojnih enotah in poveljstvih Jugoslovanske vojne mornarice, poučeval na Mornariški vojaški akademiji in raziskoval na Ladjedelniškem inštitutu v Zagrebu. Poleti l. 1991 je izstopil iz JLA s činom kapetana bojne ladje in kot civilist vstopil v obrambni sistem Slovenije. Nekaj let je vodil Center za strateške študije Slovenske vojske. V Slovenski vojski je kot prvi dosegel čin kapetana (brigadirja). Od l. 1992 dr. Anton Žabkar poučuje na Katedri za obramboslovje Fakultete za družbene vede ter na poveljniško-štabnih tečajih Slovenske vojske. Napisal je več knjig s področja vojaških znanosti in obramboslovja.

Vabljeni!                                                                                                 

                    Dr. Jožef Kunič                                                                       Dr. Anton Bebler


Bitka za Kavkaz” - majhen spopad z velikimi posledicami ? -


- strateško-operativna analiza -

november, leta 2008

Povratek “povratka zgodovine” ?


ali gre morda za povratek k hladni vojni ali vročemu miru ?


ali gre le za status quo antea ?


ali gre za morda le za lokalni politektonični potres, ki mu bosta sledila umiritev razmer in nadaljevanja sodelovanja ?


Velike planetarne teme?

recesija in kriza svetovnega finančnega sistema

energetska kriza – rast cen hrane

ekološke spremembe+klimatske spremembe – pomanjkanje vode

rast svetovnega prebivalstva in sprememba starostne strukture v razvitih državah (“dolgoživa družba”)

polarizacija kontrastnih ocen med znanstveniki, ki se ukvarjajo s predvidevanjem prihodnosti človeštva in Zemlje, ter predvidevanjem nadaljnjega poteka globalizacije (optimisti vs pesimisti - Stieglitz, Friedman, Chomsky, Naomi Klein, ……)

GWOT in antiglobalistična vstaja ? “zlata petina” in 85% svetovnega letnega nacinalnega dohodka – kaj imajo ostali?

ali je globalizacija res (i)reverzibilni proces ?


Rusko-osetsko-abhazijsko-gruzijski oboroženi spopad

in

njegove možne geostrateške regionalne in globalne implikacije


Osamosvojitev

Kosova, Abhazije in Južne Osetije

- izjema ali novo pravilo o omejeni suverenosti majhnih držav ? -

Kavkaz in miti

svetovni potop - Noetova barka in gora Ararat

babilonski stolp in Noetov pravnuk Caucas (kavkaški “lingvistični kaos”)

Prometej in kazen

Odisej, zlato runo in Kolhida

novodobni Mackinderjev mit o dominaciji nad svetom ?

Teze:

geostrateški položaj kavkaškega vojskovališča, gruzijske operacijske cone in njune temeljne značilnosti

strateško-operativno razmerje sil

uvodne vojaške dejavnosti konfrontiranih strani – priprave za oboroženi spopad

razvoj sil in potek oboroženega spopada

doseženi rezultati in določbe podpisanega sporazuma o prekinitvi vojaških akcij

lekcije napadalca in branilca

možne prihodnje geostrateške implikacije

Geostrateške doktrine v tretjem tisočletju

Mackinderjev aksiom: kdor nadzoruje vzhodno Evropo, ima v rokah ključe Evrazije, kdor ima v rokah ključe Evrazije, nadzoruje “svetovni otok” (Evropa, Azija, Afrika) – Mahan, Douhet in Spykman -

Huntingtonov aksiom o politektoničnih črtah na katerih se stikajo civilizacije – clash of civilizations

Tofflerjev aksiom: stabilni bogati vs nestabilni siromašni del sveta – teorija Treh Ajev ?

social-darvinistična doktrina o prenaseljenosti in bitki za hrano, vodo, energijo – vesoljska šola (Star war) – geoenergetska šola in vloga korporacij

širjenje Nata proti vzhodu v post-sovjetski prostor (poseg v BME – Afganistan, državljanska vojna v Pakistanu) in jugu - Africom – SCO in njegova vloga

Ruska federacija

17.075.400 km2 – največja država na svetu

145.000.000 prebivalcev (9. na svetu) – 120 narodov – 83% Rusi

7 zveznih okrožij – 21 republik, 46 pokrajin, 9 regij, 4 avton. območja, 1 avton. pokrajina – 83 federalnih enot

SND – Arm +Azer + Belorus +Gruzija+ Kazah+ Kirg+Mold+Rus+Tadž+Ukraj+Uz bek+Turkestan

ODKB (Organizacija Dogovora o Kolektivnoj Bezopasnosti) – Arm + Belorus + Kazah + Kirg + RF + Tadžikistan


Rusija – geoenergetska velesila


energija kot zahodna prioriteta (sekundarne - vojaške baze, terciarni transportni - koridorji za projiciranje sile)

energetsko ravnotežje - energija in (ne)varnost

zasuk od vojaške velesile k energetski velesili – komplementarnost ruskega potenciala in potreb “energetsko lačnih” držav

nafta in plin kot “orožje” ?

60-74 milijard sodčkov vzhodno od Urala (25% Sahalin, sev. od Japonske) – dnevna proizvodnja 9,2.106 bpd (2006.) -3/4 gre v izvoz – ladijski prevoz dražji od naftovodov (40% izvoza), geoplinski gigant – 2. na svetu v izvozu nafte

medcelinski, regionalni in lokalni naftovodi

Družba”-2500 milj – 1,4.106 bpd – “Transbalkanski naftovod” (570 milj) kot bypass Bospora – “Goluboj potok” via Turčija

plinovodi

Kavkaz in Črnomorski bazen kot sečišče energetskih silnic Srednjega vzhoda, Kaspijskega bazena in Centralno-azijskega bazena – križanje interesov EU, Nata, držav BME, Izraela, Irana – Al Kaida in “antiglobalistična vstaja” – “Konfederacija kalifatov”?

južni Kavkaz – BTC kot bypass ruskemu sistemu naftovodov

Vzroki in povod za oboroženi spopad

ruska občutljivost na strateške spremembe v post-sovjetskem prostoru: a) CFE TLE in inverzija strateškega razmerja konvencionalnih sil v Evropi – b) izguba baz na Baltiku in v Črnem morju, ter na Kavkazu – c) ABM kot ogrožanje jedrskega strateškega ravnotežja (START III?) d) Srednja Azija

zaostajanje ruskih oboroženih sil v razvoju

prehod od vloge globalne sile k vlogi medcelinske (evrazijske) sile - Shanghai Cooperation Organization

iskanje rešitev za nevtraliziranje širjenja Nata proti vzhodu (Ukrajina, Kavkaz, Osrednja Azija) – Natov sestanek v Bukarešti

zamrznjene vojne” na Kavkazu

Kavkaško transcelinsko vojskovališče

ozemlje med Azovskim, Črnim in Kaspijskim morjem, med Kumo-maniško usedlino na severu in turško-iransko mejo na jugu

divergentne smeri: južna Rusija in Ukrajina, Mala Azija, Razširjeni Srednji vzhod, Centralna Azija

črta sever-jug – 1000 km; širinamin 500 km

440.000 km2 - strateški pregradi Veliki in Mali Kavkaz, Predkavkazje in Zakavkazje (najgosteje naseljeni del v ex-SZ!)

severno od VK – Ruska federacija (Dagestan, S.O., Kabard.-Balkar., Če, Ing.)

tampon-cona med RF in Natom konfliktni potencial – 20 narodov – 3 lingv.sk.

južno od VK – tri nove države G, Ar, Az; zah.-Ukrajina; vzh. - Kazahstan

12 kriznih žarišč ex SZ: Kaliningrad, Transilvanija, Moldavija, Krim, Čečenija, Dagestan, Ingušetija, Abhazija, Južna Osetija, Adžarija, Nagornij Karabah, EEZ morskega dna v Kaspijskem morju – balkanska žarišča: Kosovo, Vojvodina, Sandjak, trikotnik MBP, Ilirida?

vojne na področju BME: Irak, Afganistan, turški Kurdistan, Libanon, Gaza, zah. obala r. Jordan, Galileja

GWOT: Al Kajda in “malopridne države”- izobčenci: Sirija, Iran, S.Koreja? Libija?; vojaška zveza Izrael-Turčija; drž. vojna v Pakistanu - Vaziristan; Kašmir

razmejitev EEZ med Grčijo in Turčijo ? vstopi vojnih ladij v Črno morje

PKO Ciper

geo-energetski pomen Centralne Azije, Kaspijskega energetskega bazena in držav Perzijskega zaliva

geo(anti)balistični pomen Kavkaza – “prva črta obrambe Evrope” ?

Kavkaz - stična črta ali vmesni “strateški tampon” med Natom in SCO ?

Huntington – “kavkaško križišče civilizacij” – “geo-narkotični koridor” ?


Geostrateški položaj gruzijske operacijske cone in njene osnovne značilnosti:

Gruzija – pomorsko - transkontinentalna država

vrinjena med Veliki in Mali Kavkaz, med ČM in KM – v smeri

sever-jug jo veriga Likhi deli na zahodno in vzhodno polovico

površina – 69.700 km2 – širina 420 43,5’ N

visokogorski tereni na severu (>5000 m) in jugu (>3000 m)- 40% gozdovi – padavine do 4000 mm zahod, vzhod do 1600 mm

meje s sosedi: RF - 723 km, Azerbajdžan – 322 km, Armenija –

164 km, Turčija - 252 km

4.630.814 prebivalcev – 66 preb/km2 – 83,8% Gruzijci

GNP 20,5 milijard $ (+12% 2007.leta) - 4.700 $/ per capita

zaposleno: 55,6% v poljedelstvu (vinogradi, agrumi) – 8,9% v industriji, 36% v sektorju uslug

primorsko krilo: obala ČM – 300 km – luke: Suhumi, Poti, Batumi

trg. mornarica – 158.803 dwt

tranzit – naftovodi (250 km BTC – milijon sodčkov/dan,

Baku-Supse 150.000 bpd – 830 km ) in plinovodi (440 km)

povezava s sosedami: primorje in rečne doline ter gorski prevali

porečje ČM: r. Inguri, r. Rioni, r. Mtkvani; porečje KM – r. Kura (1.500 km, 1/3 plovna)


Vojaško-geografske značilnosti:

v I.SV temeljišče za napad na Turčijo (“kavkaška fronta”)

v II.SV za Nemčijo – tranzitna smer za vdor v Irak, skupaj s konvergentnim prodorom iz sev. Afrike (prek Sueza in Palestine)

po II.SV = Kavkaz – potencialna (med)blokovska “južna fronta”

v času hladne vojne “odskočna deska” 2-3 sovjetskih armad za združene operacije proti NATO in CENTO – strateško izhodišče: Vladikavkaz – vloga Turčije in Irana kot pregradnega položaja za zavarovanje naftnih virov Golfa

del SKVO in bazijske infrastrukture KOV, lahkih sil ČMF ter frontnega letalstva in letalstva KOV

industrija zato ni bila razvita

železnica: 1.600 km – ceste: 21.000 km

longitudinalna komunikacija KM-ČM

transverzalne komunikacije se cepijo v smeri Turčije, Armenije in Azerbajdžana, ter naprej v smeri Perzijskega zaliva oz. Mezopotamije

občutljive točke: mostovi in trije gorski prevali – a) Krestovoj (“Kavkaška vrata”), b) Mamisonski in c) Kodorskij, ter d) Rokskij tunel,

strateški objekt: Tbilisi (1.200.000 prebivalcev)

14 letališč (za takt. 12 letališč s trdno podlago – 1,5-2,5 km, travnatih: 14

perspektiva: železnica Turčija via Kavkaz – Kitajska? nova “svilena cesta”? novi naftovodi in plinovodi? --------- - evropski bypass energetski koridor za kaspijski in centralno-azijski energetski bazen

začetki turizma (300.000.000 $ - leta 2006)

Geostrateški položaj Gruzije po razpadu SZ:

članica SND (CIS) od leta 1991

prizorišče državljanske vojne in “vojn za odcepitev” Abhazije (8600 km2), južne Osetije (3000 km2 – 100.000 preb) in Adžarije (2900 km2- 500.000 preb) – 20% ozemlja ni pod nadzorom osrednjih oblasti - 250.000 beguncev iz Abhazije in Osetije – vpliv na revanšizem – upad št. preb. od 1990 za 20%, GNP za 35%

članica OZN in Sveta Evrope

članica Organizacije za črnomorsko gospodarsko sodelovanje (OBSEC)

članica GUUAM

članica WTO

1992 – članica NACC; članica PfP (leta 1994); 1996.- IPP; 2004. – IPAP – vaje - intenzivno vojaško sodelovanje z ZDA, Ukrajino, Izraelom in Turčijo (NATO)

na ozemlju Gruzije opazovalci OVSE, HRW in UNOMIG

Individual Partnership Action Plan of Georgia (IPAP) - 2004

od razpada SZ poteka trilateralna mirovna operacija (RF, S. Osetija, Gruzija)

aktivna prizadevanja Gruzije za vstop v NATO in EU (parlament leta 2006)

april leta 2008 v Bukarešti – zavrnjen Membership Action Plan za Gruzijo in Ukrajino (opozicija Francije in Nemčije ameriškem predlogu kljub 77% referendumu za Nato v Gruziji) – odločitev o MAP preložena na december leta 2008

opozorilo ruskega ambasadorja v Natu Dmitrija Rogozina (marec, 2008): “ …..če Ukrajina vstopi v Nato – izgubi Krim, če G vstopi – izgubi Abhazijo in južno Osetijo!”)


Posledice razpada SZ:

Gruzija v SZ vključuje avton.pokrajino Južno Osetijo in avtonomni republiki Abhazijo in Adžarijo – gruzijska prizadevanja za ozemeljski status quo

boj za oblast med Zvijadom Gamsahurdijo in Edvardom Ševarnadzeom – negativen odziv na slogan “Gruzija Gruzijcem”: odcepitev AP Južne Osetije in AR Abhazije – valovi beguncev iz odcepljenih robnih delov Gruzije

specialna vojna med separatisti in osrednjo oblastjo (oslabljeno zaradi državljanske vojne med “ševarnadzisti” in “gamzahurdisti”) – vloga Čečenov na vzhodu države (soteska Pankisi)

zasilna rešitev: formiranje trilateralnih mirovnih sil CIS, prihod tujih opazovalcev in postopen umik ruske vojske iz Gruzije

rožnata revolucija” – leta 2004 na volitvah zmaga Združenega nacionalnega gibanja”, za Predsednika izbran Mihail Saakašvili – uspešna rešitev adžarijskega problema, zasedba Kodorske soteske in pospešene priprave za vstop v evropske integracije – poslabšanje odnosov z RF zaradi nerešenih problemov z Abhazijo in Južno Osetijo

zavrnjen predlog Gorbačeva o trojni federaciji (G+JO+A)

letošnji decembrski sestanek NATO, negotovost gruzijske Vlade glede stališč nove ameriške Vlade in NATO o sprejemu nestabilne Gruzije v NATO in dozorevanje ideje o hitri nasilni “rešitvi problema” z oboroženimi silami in policijo – strateško tveganje po vzoru na ravnanje Hrvaške 1995.leta (operacije Maslenica, Blisk in Nevihta)

intenziviranje specialne vojne – ostrostrelci, nastavljanje min, ugrabitve, udari z minomet ponoči na naselbine, izzivanja, psihološka vojna

Ruski “strateški potencial” za neointervencionizem – ruska diaspora (18 M)

Litva – 3,6 M – 6,3%

Estonija – 1,3 M – 40%

Latvija – 2,2 M – 40%

Belorusija – 9,7 M – 11,4%

Ukrajina – 46,3 M – 17,3% - Krim 58%

Gruzija – 4,6 M – 1,5%

Armenija – 3 M – 0,5%

Azerbajdžan – 8,1 M – 1,8%

Kazahstan – 15,3 M – 26,1%

Kirgizija – 5,4 M – 12,5%

Turkestan – 5,2 M – 4%

Uzbekistan – 28,3 M – 5,5%

Tadjikistan – 7,2 M – 1,1%

Mirna reintegracija ali vojaški poseg ?

od leta 1991 do leta 2008 oboroženi spopadi, državni udari, atentati, specialna vojna, rast kriminala, vpletanja tajnih služb (FSB, SVR)

vpliv vojn v sosednji Čečeniji in Nagornem Karabahu, ter v Kurdistanu – vzor Kosova ?

trk konceptov “ozemeljske celovitosti Gruzije” in “pravice narodov do samoodločbe” ?

šibkejši (Abhazija, Adžarija, Južna Osetija) iščejo podporo izven gruzijskih državnih meja, Gruzija na Zahodu in v Ukrajini

Gruzija kot vojskovališče “proxy war”

prelomnica april 2008.leta – ZDA za MAP (Membership Action Plan), evropske članice proti

Dinamika vojaških dogodkov in procesov v Gruziji po letu 1991

leta 1990 – Gruzija izstopi iz SZ

januarja 1991. leta Gruzija ukine avtonomijo JO – vstop GOS v JO – boji do junija – žrtve 1.200 JO in 700 G

19.01.1992 – referendum v Južni Osetiji (JO) – zmaga opcije za priključitev JO k Severni Osetiji in RF

29.05.1992 – Skupščina nepriznane JO: Akt o drž. neodvisnosti – 1992 – razglasitev neodvisnost AR Abhazije

24.06.92 Jeljcin, Ševarnadze, predst. JO in SO podpis pogodbe o trilateralni PKO in štiričlani Mešani kontrolni komisiji; novembra 2006. – vnovični referendum za neodvisnost

vmes oboroženi spopadi – ubito cca 10.000 ljudi

avgustovska vojna” in priznanje od strani RF

Putinova “doktrina” - pro et contra

vloga ruskih tajnih služb v insceniranju vojne v Čečeniji ? pro et contra!

18.11.1994.leta – diverzija na železniškem mostu v Moskvi - prvi “napad” Čečenov (FSB) na tlu Rusije - rusko orožje za Dudajeva - 23.11.94. začetek vojne v Čečeniji

1996.leta - Boris Jeljcin, da bi zagotovil zmago na volitvah sklene ponižujoč mir s čečenskimi vodjami (de facto neodvisnost) – ponižana ruska vojska v Groznem

1999-2000 – baza Putinove kampanje – “Rusiji grozi terorizem” – 1999. Bujnaksk, Moskva, Volgodonsk - napadi na stanovanjske bloke v Rusiji (300 ubitih) – ruski “11.09.” - primer Rjazana (sled FSB) – Lebed – najemniške ilegalne bojne skupine

2002.- Dubrovka; 2004. – Beslan; 2005/6. likvidirani Aslan Mashadov (PRČ) in Šamil Basajev (“Če Gevara”) – Putin da proste roke vojakom (1), mantra: “ni pogajanj s teroristi” (2), nič več pozornosti teroristom v medijih (3), pregon “spolitiziranih oligarhov” (4), rast dohodkov od izvoza energentov in s tem povezana rast obrambnega proračuna(5);

čečenizacija” vojne in vloga Kadyrova in Jamadajeva ter njihovih klanov

zmaga” v Čečeniji ?

Putinov aksiom - “Razpad SZ je bil zgodovinska napaka”


? Aleksander Litvinenko, Jurij Felštinski: Razstreljevanje Rusije – zarota proti demokraciji – Učila - International - 2007

Pet principov doktrine Medvedjeva:

1. priznanje temeljnih principov mednarodnega prava v odnosih med civiliziranimi državami

2. svet mora biti multipolaren (ni dominacije samo ene države)

3. RF se ne želi izolirati, ne konfrontirati

4. zaščita življenja in dostojanstva ruskih državljanov izven mej RF

5. obstajajo v bližnji soseščini regije kjer ima RF “privilegirane interese” in kjer bo gradila prijateljske vezi

6. prihodnost ni odvisna le od RF ampak tudi od prijateljev in partnerjev v mednarodni skupnosti

Ruske oborožene sile:

vojaški proračun 2008: 42 milijard $ - 2,48% GNP – cca 40.000 $ na vojaka/letno

št. pripadnikov OS: 1,027.000

KOV: 360.000 (35.000 padalci), paramil. 418.000

3 td, 16 mrd, 9 SF br, 2 jur.br

23.000 tankov (300 T90), 15.140 AIFV, 9.900 OT, 26.000 art. (4000 VRM) – 61.TRA 300 letal

VL-160.000 – 1736 bojnih letal (50% SU-25)

razpršenost sil na ogromnem prostoru

pomanjkanje sredstev za modernizacijo in urjenje

zastarelost orožja, opreme in organizacije ter šolanja in usposabljanja – notranji problemi vojske

Turčija

edina islamska država – članica NATO na občutljivem vmesnem prostoru med Evropo, RF, Iranom in arabskimi zalivskimi državami – pomen Bosforja in Dardanel za RF

delitev OS na štiri fronte: Trakija in Egej, Ciper (AK-36.000 vojakov), Kavkaz, Kurdistan (20% prebivalstva – 100.000 vojakov) – notranja vstaja: PKK in islamski fundamentalisti

nevtralnost v obeh zalivskih vojnah

težišče na vojni s PKK in udarih prek iraške meje

GNP 406 milijard $ (2006) – 549 milijard $ (2007)

GNP per capita 7711 $ (letna rast +5%)

obrambni proračun: 10,88 milijard $ (2007)


Turške oborožene sile:

št. pripadnikov OS: 510.000 (paramil. 102.000)

KOV: 400.000 + 258.000 rez. = cca 660.000

4 armade z 10 korpusi = 17 obr, 15 mbr, 2 pd, 11 pbr, 5 SF br – 4200 tankov, 4000 OT in BVP, 270 he, 215 RPV – VL – 2 TAF – 435 bojnih letal

1.A – Carigrad, 2.A – Anadolija vs Sirija, Irak, Iran, 3.A – Gruzija+PKK, 4.A – Egej vs Grčija

zastarelost oborožitve in opreme

oborožitvena tekma z Grčijo

Strateško-operativno razmerje sil leta 2008 :

a) vojaški potenciali Gruzije (“kavkaški Izrael”?)

kljub skromnemu GNP, nepretrgana rast obrambnih stroškov – leta 2007 - 583.000.000 $; leta 2008 – 700.000.000 $

vojaška pomoč ZDA in NATO (130 inštruktorjev)- PMC?

OS - 35.000 (14.000 poklic.), MNZ 6300

KOV 17.767 vojakov, 123 T (81T-72), 200 APC, art. – 139, 7 Su-25, 12 TRA, 10 šol., 30 he, RPV - 75 PAR SA-2,3,4,5; 75-150 MANPADS

4 brigade KOV – VM: 4 RČ

paramil. - Bela legija -Tetri legioni, gozdni bratje

Abhazija: 3000 + 18000 rez

Južna Osetija: 1500

razmerje v ž/s GOS: opozicija = 10:1

Strateško-operativno razmerje sil:

vojaški potenciali Ruske federacije

Severno-kavkaško vojaško območje (SKVO)

najbolj izurjene in opremljene enote z bojnimi izkušnjami pridobljenimi na gorskem zemljišču Afganistana in Čečenije

58.armada – 100.000 mož

2 mot.div. (27. in 45.), samost. mot. polk, 5 samost.br. (2 gor.br., izv. polk, SF br.,art.br., br. balist. raket Točka) – 620 T, 875 art. – strat. rezerva: deli 2 padal. divizij (76. in 98.), 31.des.jur. br. – Pskov in Moskva

4. zračna armada za taktično podporo – cca 100 letal

razmerje sil v ž/s v korist RF : cca 3:1, v OME – 4:1, v ognjeni moči 6:1, v zraku 14:1

Priprave konfrontiranih strani za oboroženi spopad - Gruzija

odločitev gruzijskega Sveta za nacionalno varnost za vojaško rešitev problema- GŠ GOS proti sklepom SNV – dominacija politikov pri sprejemu odločitve

operacija s kodnim imenom “Čisto polje” ima za cilj “vzpostavitev ustavnega reda na celotnem državnem ozemlju” in izhaja iz ugodnega strateškega razmerja sil med GOS in oboroženimi silami separatistov, ter neugodnega razmerja sil med GOS in silami RF

edina rešitev za izničenje neugodnega razmerja sil med GOS in RF – doktrina Blitzkriega; metoda: strateško presenečenje na ozemlju Gruzije in fait acompli pred ruskim posegom

zagotavlja se dan pred napadom s pogajanji in Saakašvilijevo ukano - javno obljubo mirne rešitve problema, ter nato nenadnim nočnim udarom v času začetka Olimpijade, ko sta iz RF odsotna ključna ruska decision-makerja - Predsednik Medvedjev in Putin

usmeritev glavnega ognjenega udara na Južno Osetijo, s ciljem, da se civilno prebivalstvo Čin(k)valija požene v beg proti severu in da se tako “zamaši” edino kopensko komunikacijo za morebitni proti-poseg ruske 58.armade

za opravičenje udara se na dan napada organizira številne provokacije v širšem rajonu Činkvalija, da bi se povračilno streljanje iz južne Osetije lahko uporabilo kot podlago za legitimen odgovor GOS – hiter vojaško-policijski poseg

izhaja se iz tega, da bo ruska 58.armada rabila za preverjanje informacij 2 uri, da bo štab armade rabil za preplah enot in njihovo popolnitev s strelivom in gorivom 4-6 ur, za njihov premik do meje 6 ur in še toliko do Činkvalija, vsega torej 24 ur; v tem času bi operacija “Čisto polje” že morala biti končana, še posebno, če se upošteva zamašenost edine cestne povezave in Rokskega visokogorskega tunela z osetskimi begunci

izhajalo se je iz tega, da bi se osvo(bo)jeni Činkvali – podobno kot Grozni in Vukovar – lahko proti ruskim oklepnikom uspešno branilo, ter tako dobilo na času, da se problem reši za zeleno mizo z mednarodnim posredovanjem, pri čemer bi se ruski vojaški poseg prek mass-medijev predstavilo svetovni javnosti kot agresijo na mednarodno priznano državo, ki vzpostavlja ustavni red na svojem ozemlju

julijska kontrolna vaja PTO “Immediate Response 2008” ? enotovna+štabna+logistična etapa

Vloga regionalne sile Turčije (783.000 km2, 71 milijonov prebivalcev) ?

po razpadu SZ raste vloga Turčije (western-islam) v prodoru kapitala na Kavkaz in centralno Azijo – letna rast GNP 7,4% - 13000 $ per capita - prizadevanja T, da ostane nevtralna v vojnah ZDA vs Irak in med arabsko-izraelskimi spopadi, ter med spopadi na Kavkazu – turško-izraelski vojaški sporazum

2/3 nafte iz RF (dn. uvoz 660.000 bpd – interes za progo v CA (30.106 ton/letno? – konkurenca Transibirski progi in vloga LRK ?) – rus. turisti: 2002 – cca milijon – 2007 – 2,45 milijonov; gradb. ind. 3,6 milijard $ - v 15 letih 20xpovečanje vrednosti uvoza/izvoza z RF

zaprta turška meja z Armenijo (genocid v I.SV in danes Nag. Karabakh) – šanse za ruski vpliv v Armeniji kot protiutež turški podpori Azerbajdžanu ?

Kavkaški pakt stabilnosti kot nova delitev vlog – RF+T vs islamski fundamentalizem

turški poseg na Cipru 1974 = ruski poseg v Gruziji 2008 – oba sta kršila določbe OZN ?

turški strateški molk” in odvisnost od naftovoda in plinovoda BTC – BSEC (1992)

turške OS = 2. po številu vojakov v zahodni alijansi – milijon pripadnikov – 10 letni program 31 milijard $

meja z Gruzijo 252 km, z Armenijo 268 km, Azerbajdžan – 9 km – Yildirim mob vaja 2008


Gruzijske variante za rešitev problema ozemeljskega statusa quo v letu 2008:

a) pogajanja oblasti Gruzije s separatisti (po vzoru na sporazum z Adžarijo)

b) specialna vojna – izčrpavanje - vrivanje diverzantov, udari z razdalje, ostrostrelci, blokada mej, propagandna vojna, psywar, podpora Čečenom - eskalacija

vojaško-policijski poseg s podvariantami istočasnega udara na obeh divergentnih smereh Sever in Zahod ali udara najprej Sever nato Zahod (vzor hrv. operacije po nasvetu MPRI: Maslenica, Bljesak, Oluja)

Ruske variante odziva za primer gruzijskega poskusa spremembe statusa quo antea

a) diplomatska pogajanja+PKO

b) specialna vojna – izčrpavanje - podpora južnoosetskim in abhazijskim paramilitarcem – motnje oskrbe z energijo in denarnega dotoka v Gruzijo (pokojnine, idr) - diverzije – psywar – zapora mej

c) vojaški poseg s podvarianto strateških bombardiranj Gruzije, pomorsko in zračno blokado, ter zastraševanjem in z vdorom močnih sil KOV iz več smeri, oziroma s podvarianto klasičnega bliskovitega udara vseh treh vej oboroženih sil prek prostora in s prostora, ki ga že drže paramilitarci JO in A (kako bodo reagirale TOS?)

Priprave konfrontiranih strani na oboroženi spopad – Ruska federacija

ruska obveščevalna služba GRU (Osetija, Abhazija, PKO) pozorno spremlja incidente v Gruziji in oboroževanje, ter vaje GOS, vključno z vajami Nata v Črnem morju – obravnava J.Osetije, Abhazije in Adžarije ter Nagornega Karabakha kot “zamrznjenih spopadov”

delitev ruskih potnih listov v Osetiji in Abhaziji – poskus odvračanje Gruzije od napada z grožnjo v obliki slogana “Rusija bo ščitila svoje državljane!”

kot odgovor na gruzijske vaje, ruska julijska združena vaja SKVO, s kodno oznako “Caucasus Frontier 2008” (v severnokavkaški gorski coni “Kavkaskij rubež”)

v začetku avgusta enote SKVO v povišani stopnji bojne pripravljenosti (1/3)

udeležba – 8.000 vojakov 58.armade – 700 oklepnikov – 1/3 celotne 4. zračne armade – pomanjkanje prave pehote – na vaji potrditev čečenske lekcije: na goratem terenu nujnost angažiranja desantnikov in specnaz

preverja se odziv na krizo v Gruziji, prehod iz PKO v PEO, in PTO: a) sobojevanje vojske, MNZ, lokalnih paramilitarcev, graničarjev; b) letalska podpora; c) sodelovanje s SF; d) elektronsko izvidovanje in motenje

nujnost divergentnega posredovanja na abhazijski in osetski smeri narekuje glavni udar na strateškem težišču v osrednji Gruziji in obenem izolacijo na zahodu, da bi se preprečil morebitni priliv pomoči po morju – preigran koncept “klin se izbija s klinom”

imperativnost pomorske in zračne blokade, ter uničenja logistične infrastrukture, ki je Ahilova peta gruzijskih oboroženih sil

vloga informacijskih operacij

Kronologija oboroženega spopada

1.8 – medsebojna obstreljevanja osetskih in gruzijskih sil v širšem rajonu Činkvalija

5.8 – ruski veleposlanik v Gruziji zagrozi s posredovanjem, če se streljanje ne neha

- zvečer 7.8. javno na TV predsednik Saakašvili napove prekinitev obstreljevanj

ponoči 7/8.8.2008.leta – 1 uro za Saakašvilijevim govorom - na dan odprtja Olimpijskih iger - začetek sistematičnega gruzijskega granatiranja in bombardiranja obkoljenega Činkvalija in v njem ruskega bataljona PKO – 12 ubitih+150 ranjenih – vdor GOS v robne dele Činkvalija – začetek splošnega bežanja civilistov na sever – začetek operacije “Čisto polje”

paramilitarci- prostovoljci iz Sev. Osetije hitijo na pomoč, na jug, begunci na sever – splošna zmeda

zjutraj 8.8. prvi ruski vojaški odgovor po vnaprej narejenem načrtu – udari letal po ognjenih položajih GART in po letališčih, GOS začnejo napad KOV na Činkvali; v Osetiji 15.000 in 150 tankov

13:07 8.8.Saakašvili razglasi splošno mobilizacijo, sledi njeno počasno odvijanje

13:54 udar letal GOS po vasi Java

GOS poskušajo J.Osetijo razsekati na manjše rajone in nato izolirane rajone “očistiti”

01:39 9.8. prodor prvih ruskih bataljonskih bojnih skupin MIP v J. Osetijo – Oseti še branijo Činkvali (“Osetski Stalingrad”) – boji z GSF vrinjenimi v mesto

10:47 9.8. predsednik Medvedjev, NGŠ in MO: ”Rusija izvaja PEO in humanitarno operacijo zaščite prebivalstva” – zjutraj so Rusi deblokirali PKO - udari po GART – 11:56 Gruzija sporoča, da je “Osetija osvobojena” – 16:35 abhaz. vodja Sergej Bagapš sporoča, da granatira Kodorsko sotesko, Rusi bombardirajo bazo RČ v Potiju; 20:22 GOS v p/n na Činkvali odbite, prihod sveže rus. brigade v Činkvali; 23:07 Gruzija sporoča, da je pretrgala Rokski tunel – ruska flota blokira obalo – 9.8. je dan eskalacije spopada: na morje, na abhazijsko fronto in na rušenje PSS na letališčih

10.08. abhazijski udar še ni končan – ni zasedena Kodorska soteska

11.8 ruski udar v smeri Gorija – zavarovanje od možnih p/u GOS – ponoči padalci iz Abhazije zasedejo Gori, Senaki in Poti – definitiven debakl operacije “Čisto polje” – panika in pregrupiranje GOS za obrambo Tbilisija

presekana povezava med zahodnim in vzhodnim delom Gruzije – elektronsko motenje zvez poveljevanja GOS – začetek pogajanj o prekinitvi sovražnosti

12.8. pomorsko-zračni desant v Abhaziji – izkrcano 9.000 desantnikov in 350 oklepnikov BMD-1,2 – ruska dvojna klešča zaprta – umik GOS iz Kodorske soteske – v paniki GOS zapuščajo nenapadeni Zugdidi – Saakašvili ob 21:11 sprejel in potrdil predlog o prekinitvi sovražnosti – ruske OS prestopile meje Abhazije in Osetije

15.8. ruski vojaki zasedli križišče Igoeti, 55 km od Tbilisija – evakuacija zaplenjene opreme in orožja

19.8. zamenjava ujetnikov

Šest principov pogodbe o prekinitvi sovražnosti:

1. neuporaba sile

2. prekinitev vse bojnih delovanj

3. prost pretok humanitarne pomoči

4. gruzijske oborožene sile se vračajo na izhodišča na katerih so bile pred 6.8.

5. ruske oborožene sile se vračajo na izhodišča pred 6.8.2008.leta

6. status južne Osetije in Abhazije se bo v prihodnje reševalo s pogajanji

Karakteristike avgustovskega oboroženega spopada

omejeni cilji so opredelili, da je bilo na obeh straneh uporabljeno relativno majhno število poklicnih vojakov

v Južni Osetiji se ni ponovil primer Čečenije, RSK in Natovega posega proti ZRJ na Kosovu (1999.leta) – napadalčev “Blitzkrieg” je zlomljen s povračilnim vnaprej pripravljenim Blitzkriegom branilca – koncept “klin s klinom se izbija”

obveščevalna in varnostna zagotovitev imajo strateško vlogo pri načrtovanju sodobnih operacij, pri čemer se mora izhajati iz tega, da je sovražnik izurjen, da je pripravljen in da bo izbral ter izpeljal za napadalca najtežjo varianto odziva

za vojaški poseg kakršnega so uporabile GOS se mora doseči podporo zaveznikov (“splošna vstaja kavkaških narodov”? Dagestan? Ingušetija? Čečenija?)

v oborožene spopade je bilo vpleteno pet strani – ROS, GOS, paramilitarci Južne Osetije in Abhazije, ter “ruski prostovoljci” in čečenski SF-bataljon “Vostok”

oboroženi spopad je trajal samo 5 dni

izgube oboroženih sil so bile majhne

na goratem terenu ima odločilno vlogo lahka pehota

odločno branjenih mest (Činvali) se z uličnimi boji ne da hitro zasesti

v krizah ima visoka bojna pripravljenost branilca odločilen pomen za pravočasno posredovanje

začetni neuspeh vzpodbuja druge strani (Abhazija) na vpletanje v oboroženi spopad

Izgube in škode “nizkocenovne vojne”:

Rusija: 74 (18) KIA, 19 MIA, 400-500 (110) ranjeno in poškodovano – 2%/5 dni = 0,4%/dan

stroški operacije cca 12,5 milijard rubljev (cca 500.000.000 $) – 2,5 milijarde rubljev/dan

4 letala (21?), od tega TU-22 (GOS 20 ?) – 2,5 milijard rubljev

Gruzija: 175 padlih – ranjencev 1225 (?)

12 letal, 30 oklepnikov, 1 RČ, 4 PČ

Osetija: 133 (1700-2000?) ubitih in padlih, 30.000 beguncev Osetov, 85.000 Gruzincev

Čin(k)vali: 10% stavb zrušenih, 20% težko poškodovanih (neuporabnih) – skupna škoda na infrastrukturi in v gospodarstvu - 4 milijarde $

Gruzija - posredna škoda: 1/10 GNP – 2-3 milijarde $

Osnovne značilnosti oboroženega spopada

relativno hiter ruski odziv povzroči presenečenje pri gruzijskem vodstvu in ga skupaj z IO paralizira – ni rezervnega načrta za “Čisto polje”, ni obrambe mest in rušenja mostov in kritičnih točk komunikacij – ni miniranja, napadov na ZZO

odločilna vloga obrambe “osetskega Stalingrada” – Čin(k)valija, s katero je pridobljen čas za manever in razvoj ruske 58.armade (15-30.000 mož)

množična uporaba ruske kopenske vojske (desantniki, specnaz, OME), letalstva, flote in paramilitarcev na težkem goratem terenu, z visoko hitrostjo napredovanja

siloviti ruski ognjeni udari po celotni strateški globini (manever z ognjem) – uničevanje logistične infrastrukture gruzijskih oboroženih sil

ruske operacije kot kombinacija PKO, PEO, EW, IO (cyberwar), globokih udarov in akcij specialne vojne (Psywar)

podpora JM v RF

selektivnost: ni niti dotaknjena gruzijska energetska infrastruktura!

ponovno se je pokazalo, da mednarodna skupnost ni mogla identificirati agresorja, niti ustaviti oboroženih spopadov

ZDA in NATO niso (od)branili Gruzijo; za njen poraz niso bile potrebne velike žrtve in škode

gruzijska avanturistična doktrina Blitzkriega, ki je uspeh gradila samo na hitrosti s katero se bo s PTO Rusijo soočilo z gotovim dejstvom (fait acompli), ni imela rešitev s katerimi bi se zoperstavila ruskem energičnejšem strateškem odgovoru

strateški bankrot Gruzije ponovno potrjuje vrednost klasičnih principov strategije, kot so zagotovitev potrebnega razmerja sil in vsestranske podpore in varnosti

ali je izguba Abhazije in J. Osetije vračunana visoka cena “vstopnice za NATO”?Uporabljeni oborožitveni sistemi

T-72 BM moderniziran – ERA na kupoli in trupu – 44,5 t - 0,9 kg/cm2, gosenice 580 mm, 480 km – 1000 l - 60%/40% - 18,9 KM/t – kronična občutljivost spoja kupole s trupom ?

BMP-2 – dodan oklep ERA (1400 kg) - 3+7 – 14,5 t – 1x100 mm 2A70- 1x30, 1x7,62, 1x12,7 mm AT-5 girostab. – 600 km – 60%

BMD-2: 3+4, 8,2 t – 0,56 kg/cm2 –– girostab. 1x30, 2x7,62 mm, AT-5, 3600, 450 km

BM-21 Grad – 40x122 mm – 20 s – 77,5 kg – 20 km – krcanje b/k: 30 s

SP Anona 2S9 120 mm – L15 – kupola G/H/MM – polnjenje od zadaj - 560 m/s - amfib. – 6-8 min/min – domet 8,85/13 km (RAP) – 30 s

Uragan (1977.leta) 20 ton - 16x220 mm – L15 - 8x8, 5600 $/R, BG=100 kg (expl 50%) – bombice, ppm, ptm, ptm kumulativne – 15-35 km – 500 km

Su-25 TM – 9,5/16,5 t – 522 kg/m2 – 690 km/h - 7000 m, TR 280 km – z zun.tanki: 900 km; za POB: 2x8 Vykhr – 900 mm – 2x30 mm – 3000 gr/min b/k 250 gr – 5 enosekundnih rafalov

TU-22 M – VGW – 2 M – 1500 km – 124 t – bk 20 t

RK Moskva 9380/11280 t, 186x20,8x6,23 m, 16 KR SS-N-12, 8x8 PAR SA-N-6 6x30 mm, IIx130 mm (600 gr), KA-2RT; R Smetlivyj 3350/4030 t, PAR, IIx76 mm, ppd RBU

Ropuča 2768/3450 t, 40x122 mm, 540 m2 - 10 tankov in 600 vojakov; Aligator 2760/2905 t – 440 vojakov

Vojaško-tehnološki vidiki oboroženega spopada

obe strani sta uporabili še sovjetsko orožje – simetrija oborožitvenih sistemov

ogromna večina orožja in streliva so bili sistemi iz obdobja sedemdesetih oziroma osemdesetih let

če pehota in letala ter helikopterji nimajo nočne opreme, ne morejo ponoči uspešno spremljati tankov in bojnih vozil, ki jih imajo

za visok tempo napredovanja je potrebna nepretrgana logistična podpora

za številčno šibkejšo stran imajo na goratem terenu ključni pomen - gorski prevali, ki se jih zato mora odločilno braniti in pripraviti za rušenje (enako velja za mesta)

za številčno šibkejšo stran sta alternativa linearnem bojišču – nelinearno bojišče in gverila

Strateško ozadje izbruha oboroženega spopada in gruzijskega poraza:

a) neokonservativna strateška past za “ruskega medveda” (Randy Scheunemann) ?

b) zarota (“past”) ruskih “jastrebov”, obveščevalnih služb, generalov in kriminalcev ter korumpiranih politikov (aretacija Gamsakhurdijinega sina) za naivnega Saakašvilija (dr Ramunas Trimakas) ?

c) odločitev gruzijskega SNV povezana z aprilskim MAP (Pavel Felgenhauer) – premišljena žrtev ozemeljske kvantitete, da se dobi na kvaliteti ?

d) (i)racionalna napaka “avanturističnega” gruzinskega vodstva, ki je - proti volji GŠ - voluntaristično izbralo visoko-rizično strategijo za dosego ciljev - Gruzija kot marioneta za a) ali b) ali pa vračunana cena (“žrtev”) za decembrski vstop Gruzije v NATO ? “bočni učinek” – sprejem Gruzije v Nato ?

Vzroki gruzijskega vojaškega poraza

podcenjevanje obrambne moči sovražnika v Južni Osetiji in Abhaziji ter strateških odzivnih zmogljivosti oboroženih sil Ruske Federacije

precenjevanje napadnih zmogljivosti lastnih oboroženih sil in pripravljenosti Zahoda, da “vojaško pomaga”

z vidika izolacije OC – popolen spregled strateškega pomena pravočasne blokade gorskih prevalov in rušenja komunikacij potrebnih za rusko posredovanje (“izolacija bojišča”)

šibka točka vodenja in poveljevanja GOS so podčastniki

vpoklicani rezervisti niso bili izurjeni – posledica: panika, bojna kohezija enot je bila nizka

neupoštevanje čečenskih izkušenj pri prehodu s frontalnih oblik bojnih delovanj na gverilska, partizanska in druga delovanja na ZZO

Gruzijci so se slabo borili na gruzijskih tleh

(Samo)kritike ruskih generalov

ruski odziv pri gruzijskem napadu na J.Osetijo je bil prepočasen (2000 ubitih civilistov ?) – vzrok – 160 km – ozko grlo: tunel; v boj po delih, občutljivost kolon

ruski mirovniki v J.Osetiji so imeli zelo slabo organizirano obveščevalno službo in so zato pretrpeli visoke izgube (v 2 dnevih cca 20%) – niso imeli lastnih RPV

odziv ruskega VL na nočno obstreljevanje in bombardiranje Čin(k)valija prvega dneva je bil upočasnjen, ker obveščevalna služba ni pravočasno odkrila razvoj art. GOS, rusko VL pa ni bilo usposobljeno za nočne udare po artileriji GOS

ruska KOV nima sodobnega orožja, zato se vojskuje z zastarelim orožjem, kar se na bojišču “plača” z visokimi izgubami ruske ž/s

ruska KOV nima prave pehote za gorska bojišča, zato je v gorah morala uporabiti strateško rezervo VK (desantnike in SF)

desantniki na BMD so pri GOS sprožili paniko, ker so se pojavili na vzhodu, kjer se je pričakovalo le abhazijske paramilitarce

ruska lahka pehota ni mogla izrabiti svojih zmogljivosti v polni meri, ker je bila brez primerne nočne opreme, navig.sistemov in radijskih postaj, ter računalnikov

ruska KOV nima v artileriji PGM (Krasnopol, Kitolov, Smel’čak, Gran’), zato v stiski zasipa površine z ognjem netočnih VMR (Grad, Uragan) – od tod “prekomerna raba sile”

ruski tanki obeh strani so pogosto imeli odtrgane kupole, kar je dokaz visoke občutljivosti na ogenj PORS – enako velja za APC (vojaki raje sede na strehah kot v vozilih)

največ tankov in oklepnikov je bilo začasno izgubljeno med pohodom prek gorskih prehodov (okvare motorjev in gosenic)

rusko VL ni uspelo niti v 5 dnevih doseči popolno premoč v zraku, zato je imelo visoke izgube (TU-22 je osvetljeval cilj z laserjem na 8 km, ostala letala morajo v cono ognja, ker je domet streliva manjši od dometa ZO), letala GOS so pa letela vse do konca spopada, prav tako so delovali radarji GOS

Lekcije:

največje izgube ruskih sil – na poti do bojišča zaradi stisnjenosti kolon v dolinah in oviranega razvoja v bojno razporeditev

tehnično zaostajanje elektronske opreme ruske vojske: GLONASS (50%satelitov), nočna oprema, identifikatorji, sredstva za zvezo na gorskem terenu brez satelitov, zastareli zemljevidi, ni elektronskih zemljevidov; ni opreme za nočno delovanje

v enotah ni bilo VOV, VON in art. usmerjevalcev ognja

VL nima protiradarskih raket, chaff, motilnikov, KOV nima RPV “Pčela” (izrabljeni v Čečeniji)

ruske divizije KOV nimajo lastnih helikopterjev (helikopterji v sestavi VL!), ne radarjev za odkrivanje RPV niti IFF

ruska letala nimajo zaščite od MANPADS

BMP in OT nimajo sodobne zaščite od pehotnih sistemov za POB – primitivni sistemi za nadzor nad ognjem – “partizanščina” (obutev, uniforme, pokrivala) – vojaki na strehah vozil (“strah od vozil”)

ruska vojska nima sil, doktrine in osebja za izvajanje informacijskih operacij

Gruzijci so dobili propagandno bitko v medijih, v ruski vojski ni bilo “embeded journalists”

z modernizacijo ruske vojske se zamuja – 2015.leto?

Možne politektonične implikacije gruzijskega vojaškega poraza

Gruzija kot repriza sovjetskega posega v DDR, Madžarski, ČSR ali kot novi Minhen ali kot humanitarna operacija za zaščito lastnih državljanov ? Gruzija-ruska Kuba?

potrditev uspešnosti ruskih oboroženih sil za posege v post-sovjetskem strateškem okolju proti oboroženim silam izurjenim po ameriškem vzoru

z rusko vojaško prisotnostjo v Zakavkazju zagotovitev nadzora nad izvozom nafte in plina (iz Kaspijskega bazena in Centralne Azije)

dokaz, da se ZDA in Nato – ki so vpleteni v izčrpavajoče vojne v Iraku in Afganistanu - niso pripravljeni direktno angažirati za obrambo kandidatk za vstop v Nato

retorično in obotavljivo odzivanje Nata kot dokaz, da imata za evropske članice ruska nafta in plin vlogo “deterenta”, vendar “bitka za Kavkaz” še ni končana

dokaz, da ima BME za Zahod trenutno višjo prioriteto od Kavkaza, vzh. Evrope in Centralne Azije

Kosovo kot paradigma za Južno Osetijo in Abhazijo (novi članici RF, če se U in G priključita Natu ?) - formiranje vojaških baz SKVO na njihovih tleh

formiranje nove kavkaške varnostne cone v pasu 10-20 km od novih mej (9 – 18 opazovalnic) – baziranje 2 ruskih brigad v JO in Abhaziji

odločitev ZDA in Nato za sodelovanje z virtualnim partnerjem (Saakašvilijem) ali z dejanskim partnerjem (Rusko Federacijo)

zamenjava Saakašvilija z novim predsednikom ali nova militarizacija in revanšizem v Gruziji – destabilizacija Gruzije - SW

zakolji piščanca, da ustrašiš opico” - okrnjena Gruzija kot eksemplarična paradigma in opozorilo drugim bivšim republikam SZ (centralna Azija, Ukrajina….), ki imajo ruske manjšine in podobne aspiracije za vstop v Nato

nova hladna vojna – PRO v Evropi in novi val oborožitvene tekme v vesolju in na morju kot odgovor na krepitev ruskih oboroženih sil – ojačena dejavnost ruske flote v Sredozemlju in Venecueli - proliferacije JO, S-300/400, balist. raket Iranu, Siriji, v Latinski Ameriki

krepitev in širjenje SCO (Iran? Sirija?)


Poseg v Gruziji – ruska vojaška zmaga ali (in) moralno-politični bumerang ?

Gruzija je uspešno izzvala in razkrinkala novo rusko vodstvo in njegovo agresivno politiko

gruzijske vojaške izgube so večje od ruskih, vendar so ruske zunanje-politične, finančne in moralne izgube večje od gruzijskih (Pirova zmaga) ?

zamenjava Saakašvilija ni dosežena

Rusija se je svetu predstavila kot agresor na ozemlje suverene države

Rusijo ni podprl nihče razen Kube – mlačen odziv SCO ?

ruski mediji in javnost se niso kritično odzvali na poseg

ali smo res pred novo “hladno vojno” ali gre za proxy war z “novimi dominami” ? LRK – Tibet, Sinkjang ? Indija – Kašmir ? BME – Kurdistan ? RF - Krim ? Moldavija – Transdnjestr ? RS v BiH?

sev.del Kosova ? zahodni del Makedonije ? Transilvanija ?

srednja pot ali strateški placebo – “Kavkaška Unija"?

Stranski učinki” vojne

vojna in notr. obračuni z rudarsko-jeklarskim gigantom Mechel ter podjetjem TNK-BP (“novi JUKOS”- največja tuja naložba v Rusiji) omajajo zaupanje v stabilnost gospodarstva – doslej s tem povezan odliv z borze 25 milijard EUR – od maja do oktobra celotni odliv z borze cca 580 milijard EUR - ruski borzni indeks RTS –rekord - - 60% na “črni dan” - oblast usmeri bankam 92 M EUR iz ruske rezerve, ki znaša 397 M (sedaj kot 2006.) – zmanjšanje tujih investicij za - 22,9 % (2007.)

ruski menedžerji proti vpletanju države, strah od zmanjševanja investicij in upadanja GNP, ter težav na zunanjem trgu

odločilen vpliv tajkunov in poslovnih krogov na hiter konec vojne ?

Eksploatacija uspeha vojaške zmage

priznanje samostojnosti Abhazije in Južne Osetije

formiranje novega sistema baziranja – namesto trilateralnih mirovnih sil (3 bataljoni) – ruski brigadi v Južni Osetiji in Abhaziji, Suhumi = oporišče za LPS

širjenje SND in ODKB (Armenija, Belorusija, Kazahstan, Kirgizija, RF, Tadžikistan, Uzbekistan) z dvema novima “državama” ?

vojna kot dokaz za nujnost posodobitve vseh vej OS (bojna pripravljenost – obveščevalna služba - poveljevanje – nova orožja in oprema – urjenje in šolanje)

baze ZDA v Gruziji kot protiutež ruskim v Abh in JO ?

ruske baze v Armeniji kot protiutež amer. bazam v Azerbajdžanu ?

Ameriški odgovor na doktrino Medvedjeva (nihanje med Scilo – vstajo na BME in Karibdo - revitalizacije “ruskega imperija”)STRATFOR:

opcija 1: poskus dogovora ZDA z Iranom, da se doseže nevtralno stabilnost Iraka in omogoči ameriški umik (rizik – T+RF?)

opcija 2: pogajanja z RF, da dobi hegemonijo v post-sovjetskem prostoru, odreče se pa projiciranju moči v E (okrepi se NATO+ZDA proste za nove posege v BME; rizik: novi ruski imperij ?)

opcija 3: odbijanje pogajanj z RF, prepuščanje RF Evropi (proste roke ZDA v BME, rizik: nova delitev Evrope ?)

opcija 4: hitri umik glavnih sil iz Iraka, prenos težišča na baltiške države in Ukrajino (rizik: kaos v islamskem svetu med zavezniki ZDA, krepitev teroristov ?)

Arktika – novo žarišče “ledene vojne” ?

660 33’ N – 14.000.000 km2 – 45.390 km obalne črte

20 % GNP in ozemlja RF, z le 2.000.000 prebivalcev - 22% izvoza RF, EEZ (200 milj) = Ľ svetovnih rezerv ogljikovodikov + rude + biološki resursi – vrednost 1012$ ?

Sev. morska pot” – 14.100 km (Rotterdam-Suez-Tokio 21.100 km, NW prehod 15.900 km)

bastion triade” – cona PRO

aspiracije Rusije, Kanade, Danske, Norveške, ZDA in razmejitev šelfa (1,200.000 km2) – sporno Bofortovo morje (6250 km2) - vloga Komisije OZN (21 članov) – povečana vlaganja v raziskave (hrbet Lomonosova 2300 km)

Operacija brez narkoze” ali “pacienta na mizo brez diagnoze”? - novi načrt “razvoja” oboroženih sil RF (Anatolij Serdjukov - 10.10.2008.leta) – “kadrovski cunami”

do leta 2012 zmanjšanje OS do enega milijona pripadnikov s samo 15% oficirjev (!)

KOV 10x manjša, VL in ZO 2x manjše

največja redukcija – oficirski korpus do 150.000 mož (vsak 2. oz. 3. sedanji oficir bo postopno moral iz vojske tj. 355.000!) in samo 6 promilov oz. 900 generalov, večanje števila poročnikov na 60.000 (40%) – ppk 45 let, pk 50 let, gm-55 let, gl 60 let

Ali RF sploh ima “softpower” ?

v ZDA dileme o nadaljevanju GWOT na dosedanji način pretirane uporabe hardpower in nove ideje o preusmeritvi na softpower (ekspanzija proti Vzhodu z “izvozom nacional(istič)nih barvnih revolucij”, investicijami, širjenjem trga, disidenti ….) – nove tarče? Belorusija, Ukrajina, Ingušetija, Dagestan, Predkavkazje, Centralna Azija ?

ruska tradicionalna opora na oborožene sile; spričo početja ZDA v Iraku in Afganistanu, tradicionalni odpor muslimanov CA do ZDA in Zahoda, Rusi kot “sovražnik mojega sovražnika” – come back Rusije na BME, podpora Iranu, proliferacija ruskih orožij (Venecuela, Afrika, Azija) – ruski kapital v Evropi in drugje po svetu

perspektive trenja dveh ali treh posrednih strategij ? (ZDA+NATO, RF, LRK – Al Kajda), oziroma kooperacija in trenja – vloga proxyjev

šanse za globalno konfrontacijo v naslednjih 20 letih ?E-novice
Naročite se na novice in bodite pravočasno obveščeni o vseh novostih in dogodkih.
Vpišite svoj e-naslov
© 2007 SDMO - Vse pravice pridržane Politika zasebnosti Avtorji